-A +A

Това е мястото за публикуване на протоколите от заседанията на Индустриалния форум, становищата на участниците, предлагани и приети инициативи, документи, свързани с постигнатите резултати, както и на учредителни документи.

Документи

Документ
Как се участва в проекти на NCIA
Роля на Инвестиционния комитет за финансиране на способности на НАТО и страните чрез NATO Security Investment Programme (NSIP)
Решение на ИФ №2 от 26.04.2013 г., изменено януари и септември 2014
Официални гости присъствали на Индустриалния форум на 10 октомври 2014 г.
Програма за провеждане на Индустриален ден на 09 октомври 2014 година и Индустриален форум на 10 октомври 2014 година под патронажа на президента на Република България, София
Обръщение на г-н Иван Дочев, секретар на МСОИСД към МС, към участниците в заседание Индустриалния форум 28.05.2014 г., гр. Пловдив
Изказване на министъра на отбраната г-н Ангел Найденов на заседание на Индустриалния форум 28.05.2014 г., гр. Пловдив
Изказване на г-н Красин Димитров зам.-министър на икономиката и енергетиката - 28.05.2014 г.
Изказване на г-н Петьо Милков съпредседател на сдружение „Българска отбранителна индустрия” - 28.05.2014 г.
Решение на Индустриалния форум № 02 /26. 04. 2013 г., изм. януари 2014 г., относно изменение и допълнение на чл. 5 от Меморандума за сътрудничество

Страници