-A +A

Това е мястото за публикуване на протоколите от заседанията на Индустриалния форум, становищата на участниците, предлагани и приети инициативи, документи, свързани с постигнатите резултати, както и на учредителни документи.

Документи

Документ
Ресурсна осигуреност на Националната програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“
Визия „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“
Политика „първо НАТО и ЕС” за модернизация на армията: основа за икономически растеж, иновации и коопериране в евроатлантическото пространство
Развитие на българската индустрия и иновации за сигурността и отбраната
Срещата на върха в Уелс – приоритети по изграждането на отбранителни способности
Опит от Хемус 2014 и подготовка за Хемус 2016
Гарантиране на сигурността на класифицираната информация на НАТО и ЕС в областта на индустриалната сигурност в Република България
Научно-изследователски способности на Българска академия на науките в областта на сигурността и отбраната
Как се участва в проекти на ЕС. Предстоящи проекти в EDA.
Как се участва в проекти на NSPA

Страници