-A +A

Това е мястото за публикуване на протоколите от заседанията на Индустриалния форум, становищата на участниците, предлагани и приети инициативи, документи, свързани с постигнатите резултати, както и на учредителни документи.

Документи

Документ
Българо-полски форум на тема „Възможности за сътрудничество в отбранителната индустрия“
Отчетен доклад на резултатите от проведените Индустриален ден на 09.10. и Индустриален форум на 10.10.2014 г.
Изграждане на национален капацитет за изследвания, управленски решения, образование и подготовка: Интегриран подход за киберсигурност и устойчивост
Възможности за сътрудничество при развитие на ключови отбранителни способности чрез съвместни проекти и програми
Роля на NCIA за развитие на системите за командване и управление, информационни услуги и киберотбрана
Роля на NSPA за развитие на способности и логистична поддръжка
Възможности на българската отбранителна индустрия за участие в модернизацията на Българската армия
Наука и иновации за сигурност и отбрана. Роля и място на „ТЕРЕМ” в Националната програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“
Проектно управление за изграждане и поддържане на способности в Министерството на отбраната
Основни пакети от способности

Страници