-A +A

Това е мястото за публикуване на протоколите от заседанията на Индустриалния форум, становищата на участниците, предлагани и приети инициативи, документи, свързани с постигнатите резултати, както и на учредителни документи.

Документи

Документнизходящо сортиране
Правила за организацията и дейността на Индустриалния форум (проект)
Програма за провеждане на Индустриален ден на 09 октомври 2014 година и Индустриален форум на 10 октомври 2014 година под патронажа на президента на Република България, София
Проектно управление за изграждане и поддържане на способности в Министерството на отбраната
Протокол от първо заседание на експертна работна група „Кибер отбрана” към Индустриалния форум
Протокол № 01/2013 от проведено заседание на Индустриалния форум
Развитие на българската индустрия и иновации за сигурността и отбраната
Регламент за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната
Ресурсна осигуреност на Националната програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“
Решение на Индустриалния форум № 02 /26. 04. 2013 г.
Решение на Индустриалния форум № 02 /26. 04. 2013 г., изм. януари 2014 г., относно изменение и допълнение на чл. 5 от Меморандума за сътрудничество

Страници