-A +A

Това е мястото за публикуване на протоколите от заседанията на Индустриалния форум, становищата на участниците, предлагани и приети инициативи, документи, свързани с постигнатите резултати, както и на учредителни документи.

Документи

Документнизходящо сортиране
Концепция за Индустриален форум
Меморандум за сътрудничество между участниците в Индустриален форум
Наука и иновации за сигурност и отбрана. Роля и място на „ТЕРЕМ” в Националната програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“
Научно-изследователски способности на Българска академия на науките в областта на сигурността и отбраната
Обръщение на г-н Иван Дочев, секретар на МСОИСД към МС, към участниците в заседание Индустриалния форум 28.05.2014 г., гр. Пловдив
Опит от Хемус 2014 и подготовка за Хемус 2016
Основни пакети от способности
Отчетен доклад на резултатите от проведените Индустриален ден на 09.10. и Индустриален форум на 10.10.2014 г.
Официални гости присъствали на Индустриалния форум на 10 октомври 2014 г.
Политика „първо НАТО и ЕС” за модернизация на армията: основа за икономически растеж, иновации и коопериране в евроатлантическото пространство

Страници