-A +A

Това е мястото за публикуване на протоколите от заседанията на Индустриалния форум, становищата на участниците, предлагани и приети инициативи, документи, свързани с постигнатите резултати, както и на учредителни документи.

Документи

Документнизходящо сортиране
Възможности на българската отбранителна индустрия за участие в модернизацията на Българската армия
Гарантиране на сигурността на класифицираната информация на НАТО и ЕС в областта на индустриалната сигурност в Република България
Дневен ред на първо заседание на експертна група „кибер отбрана” към Индустриалния форум
Изграждане на национален капацитет за изследвания, управленски решения, образование и подготовка: Интегриран подход за киберсигурност и устойчивост
Изказване на г-н Петьо Милков съпредседател на сдружение „Българска отбранителна индустрия” - 28.05.2014 г.
Изказване на г-н Красин Димитров зам.-министър на икономиката и енергетиката - 28.05.2014 г.
Изказване на министъра на отбраната г-н Ангел Найденов на заседание на Индустриалния форум 28.05.2014 г., гр. Пловдив
Как се участва в проекти на NCIA
Как се участва в проекти на NSPA
Как се участва в проекти на ЕС. Предстоящи проекти в EDA.

Страници