-A +A

Участие в съвместни проекти и програми на ЕС и НАТО

 Име и Фамилия, Организация  E-mail
 Цецка Чавдарова (МИЕТ)  ts.chavdarova@mee.government.bg
 Георги Политов (МИЕТ)  g.politov@mee.government.bg
 Светлин Стефанов (МИЕТ)  sv.stefanov@mee.government.bg
 Христо Стрешков (Арсенал АД)  
 Валери Пъневски (ИМСТЦХА-БАН)  
 Марио Димитров (Оптикс АД)  
 Огнян Иванов (БАН)  o.ivanov@ims.bas.bg
 Валентин Пилев (БАСКОМ)  
 к-н І ранг Никола Каранов (МО-ВМС)  
 Пенка Вельова (Оптикс АД)  p.velyova@optixco.com
 полк. Атанас Ганчев (МО-ИО)  a.d.nachev@di.mod.bg
 проф. Христо Христов (МО-ИО)  h.hristov@di.mod.bg
 полк. доц. д-р Иван Христозов (МО-ИО)  i.hristozov@di.mod.bg
 подп. доц. д-р Николай Стоянов (МО-ИО)  n.stoianov@di.mod.bg
 подп. д-р Иван Иванов (МО-ИО)  i.p.ivanov@di.mod.bg
 м-р д-р Ангел Генчев (МО-ИО)  a.genchev@di.mod.bg
 доц. д-р инж. Росен Илиев (МО-ИО)  r.iliev@di.mod.bg
 подп. Ивайло Иванов (МО-ДКИС)  ivaylo_ivanov@mod.bg
 подп. Лъчезар Петров (МО-ДКИС)  l.t.petrov@mod.bg
 подп. Бойко Спасов (МО-СВ)  b.spasov@sf.mil.bg
 полк. доц. д-р Мирослав В. Димитров (МО-ВА)  dimitrom@mail.bg
 д-р Дончо Дойчев (МО-ВА)  doychevd@md.government.bg
 полк. Костадин Нестеров (МО-ДППБ)  k.nesterov@mod.bg
 Константин Зографов (АФСЕА)  zografov@bulgariaholdong.com
 Валентин Пенев (СимСофт ЕООД)  vpenev@simsoftbg.com
 полк. доц. д-р Илиян Лилов (МО-НВУ)  inid@nvu.bg
 подп. Димитър Вълков (МО-СКС)  
 кап. I р. проф. Янцислав Янакиев (МО-ИПИО)  
 кап. I р. проф. Захарин Марков (МО-ИПИО)  
 м-р Ивайло Илиев (МО-ВВС)  a5_iis@md.government.bg
 проф. Кирил Тенекеджиев (МО-ВВМУ)  Kiril.Tenekedjiev@fulbrightmail.org