-A +A

Тилово и инженерно оборудване

 Име и Фамилия, Организация  E-mail
 Пламен Каменов (АКИС)  
 проф. Евгений Николов  
 подп. Димитър Иванов (МО-ВМС)  
 подп. Светлозар Георгиев (МО-ВМС)  
 подп. д-р Георги Георгиев (МО-ВА)  georgi_georgiev_gpg@mail.bg
 м-р д-р Владимир Иринков (МО-ВА)  virinkov@abv.bg
 подп. Георги М. Георгиев (МО-ДЛ)  
 подп. доц. д-р Николай Ничев (МО-НВУ)  nichevss@abv.bg
 полк. Ванчо Ангелов (МО-СКС)  
 м-р Емил Ангелов (МО-ВВС)