-A +A

Стратегически анализ, национални интереси и подпомагане на процеса за вземане на решения в областта на отбранителната индустрия

 Име и Фамилия, Организация  E-mail
 Петя Ценова (МИЕТ)  p.cenova@mee.government.bg
 Раймонда Янева (МИЕТ)  r.ianeva@mee.government.bg
 Доц. Златогор Минчев (БАН)  zlatogor@abv.bg
 м-р Йордан Йорданов (МО-ИО)  y.h.yordanov@di.mod.bg
 полк. доц. д-р Димитър Ташков (МО-ВА)  dimitarstashkov@gmail.com
 д-р Дончо Дойчев (МО-ВА)  doychevd@md.government.bg
 Илия Налбантов (МО-ДППБ)  i.nalbantov@mod.bg 
 кап. I р. проф. Захарин Марков (МО-ИПИО)  
 д-р Съби Събев (МО-ИПИО)  
 доц. Калин Калинов (МО-ВВМУ)  kalinov.ks@gmail.com