-A +A

Сигурност и защита на критична инфраструктура

 Име и Фамилия, Организация  E-mail
 Петя Ценова (МИЕТ)  p.cenova@mee.government.bg
 подп. Георги Грънчаров (МО-ИО)  g.grancharov@di.mod.bg
 подп. д-р Георги Георгиев (МО-ВА)  georgi_georgiev_gpg@mail.bg
 полк. проф. д-р Георги Камарашев (МО-НВУ)  georgi_georgiev_gpg@mail.bg
 подп. Пламен Петров (МО-СКС)  
 м-р Валери Георгиев (МО-ВВС)  v.georgiev2@sf.mil.bg
 Венцислав Велев (АКИС)  
 Веселина Пенчева (АКИС)  
 доц. Кирил Колев (МО-ВВМУ)  kolev.1955@abv.bg