-A +A

Развитие на Българската отбранително-технологична индустриална база

 Име и Фамилия, Организация  E-mail
 Раймонда Янева (МИЕТ)  r.ianeva@mee.government.bg
 Георги Политов (МИЕТ)  g.politov@mee.government.bg
 Димчо Андреев (МИЕТ)  d.andreev@mee.government.bg
 Илияна Хаджийска (МИЕТ)  i.hadjiiska@mee.government.bg
 Христо Стрешков (Арсенал АД)  
 Димитър Димитров (ИМСТЦХА-БАН)  ddimitrov@ims.bas.bg
 Марио Димитров (Оптикс АД)  m.dimitrov@optixco.com
 к-н І ранг Стоян Стоянов (МО-ВМС)  
 Атанас Вълчанов (МО-ДППБ)  
 Валентин Пенев (СимСофт ЕООД)  
 полк. доц. д-р Красимир Калев (МО-НВУ)  kraskalev@abv.bg
 доц. д-р Бранимир Жеков (МО-ИПИО)