-A +A

Следващо заседание

Заседанието на Индустриалния форум ще се проведе в деня на откриване на изложбата ХЕМУС 2014, 28 май 2014 г., и програмата ще включва дискусии по следните въпроси:

  • отчет за дейността на Индустриалния форум;
  • приоритети в изграждането на отбранителни способности за нуждите на видовете Въоръжени сили и повишаване на взаимодействието с отбранителната индустрия;
  • запознаване с решенията на Европейския съвет от срещата на високо ниво през декември 2013 г. и последващите действия на Европейската комисия (ЕК) и Европейската агенция по отбрана по отношение прилагането на съобщението на ЕК „За по-конкурентоспособен и по-ефективен сектор на отбраната и сигурността”.