-A +A

Шеста тръжна процедура на Европейската космическа агенция за България и Copernicus Hackathon Sofia 2020

В изпълнение на Плана за европейска кооперираща държава, Министерството на икономиката и Европейската космическа агенция (ЕКА) Ви канят на Информационна сесия във връзка с провеждането на Шестата тръжна процедура на ЕКА за България.

Сесията ще се проведе на 30 април 2020 г. чрез електронната платформа WebEx.

Процедурата ще отвори на 15 май 2020 г. и ще затвори на 30 юни 2020 г. Проектните заявления се подават електронно на страницата на ЕКА, след регистрация на сайта EMITS (https://emits.esa.int/).

Шестата тръжна процедура ще бъде насочена към български фирми или академични и изследователски организации, като предмет на процедурата са следните дейности:

·        дейности отнасящи се към летателния сегмент/оборудване;

·        научно изследователска и развойна дейност;

·        космически приложения;

·        подготвителни дейности;

·        информационни и образователни дейности.

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на Министерство на икономиката.

Шеста тръжна процедура на Европейската космическа агенция за България:

https://www.mi.government.bg/bg/calendar-news-view/shestata-trajna-procedura-na-evropeiskata-kosmicheska-agenciya-za-balgariya-3895-1.html.

 ***

Copernicus Hackathon Sofia 2020 се организира за втори път в България, под егидата на Министерство на икономиката ОНЛАЙН в периода от 24 април до 08 май 2020 г. Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на Министерство на икономиката: https://www.mi.government.bg/bg/calendar-news-view/copernicus-hackathon-... и на: https://hackathon.rst-tto.com/