-A +A

Проведено заседание на Индустриалния форум

На 28.05.2014 г. беше проведено заседание на Индустриалния форум.

Дневен ред на заседанието:

  • Откриване на Индустриалния форум
  • Изказване на министъра на отбранатаг-н Ангел Найденов
  • Изказване на заместник-министъра на икономиката и енергетикатаг-н Красин Димитров
  • Изказване на инж. Петьо Милков, Сдружение “Българска отбранителна индустрия” (СБОИ)
  • Брифинг от г-н Иван Дочев, секретар на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
  • Присъединяване към Меморандума за сътрудничество на други участници в Индустриалния форум