-A +A

Приет е Регламент за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната

По време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз беше постигнато споразумение с Европейския парламент за Регламент за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP). Регламентът беше финално приет и одобрен от Съвета по външни работи на Европейския съюз на 16 юли. Програмата предвижда финансирането на първите проекти да стартира в началото на 2019. Съществена роля в преговорния процес по Регламента имаше българският екип, ръководен от заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов, с активното участие на началника на отдел „Развитие на въоръженията“ в дирекция „Отбранителна аквизиция“ и заместник-национален директор по въоръженията, полковник Николай Николов, подпомаган от експерти от дирекцията, от дирекция „Отбранителна политика“ на Министерството на отбраната, от Министерството на икономиката и Министерството на финансите, както и от Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз. Целта на регламента, който е част от Европейския фонд за отбрана, е да се създаде програма, която да поддържа конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза, с бюджет от 500 милиона евро за 2019 - 2020. В допълнение към това програмата ще действа като гарант за сътрудничество и стимулиране на потенциални програми за съвместно развитие. В рамките на програмата, проекти от Постоянното структурирано сътрудничество ще могат да кандидатстват за увеличаване на финансирането. По думите на заместник-министър председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България, Красимир Каракачанов, регламентът ще позволи за първи път финансиране в Европейския съюз на проекти за създаване на отбранителни способности. Според него тази нова стъпка в сътрудничеството в областта на отбраната отразява необходимостта държавите-членки да предприемат действия за повишаване на общата сигурност.