-A +A

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ ФОРУМ

На 10.10.2014 г. в гр. София, под патронажа на президента на Република България, ще се проведе заседание на Индустриалния форум.Целта на форума е да се задълбочи взаимодействието с компетентните агенции на НАТО и ЕС, разширяване на партньорските отношения и диалог на държавните институции с индустрията и научноизследователската общност с интереси в отбраната и сигурността. На заседанието ще бъдат представени Визия 2020 „България в НАТО и Европейската отбрана“ и Национална програма „България в НАТО и ЕС2020“.

За участие в него ще бъдат поканени заместник-генералния секретар на НАТО, генералните мениджъри на Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA), Агенцията на НАТО по комуникации и информация (NCIA), представители на Европейската агенция по отбрана (EDA)и Европейската космическа агенция (ESA).

В подкрепа на форума, на 09.10.2014 г. е планиран индустриален ден, по време на който експерти от посочените международни организации ще запознаят представителите на българската индустрия и научноизследователската общност с възможностите и подходите за участие при реализиране на съвместни проекти.

По време на мероприятието ще бъде предоставена възможност на българските фирми да представят своята дейност пред представителите на агенциите на НАТО и ЕС, чрез организирането на информационни щандове (рекламни плакати, брошури и други). Желаещите фирми трябва да заявят своето участие в изложбата пред „Хемус консулт” ЕОД до 30 септември 2014 г. на телефон 0888 831955 или на е-адрес office@hemusbg.org. За фирмите, които желаят да представят дейността си на информационни щандове, таксата за участие в изложбата е 400 лева.

Програмата за провеждане на мероприятието, Регистрационна форма, форма на Заявка за участие с рекламен щанд и Списъка на поканените официални лица са публикувани в раздел „Документи”.