-A +A

Предстоящо заседание на Индустриалния форум

Заседание на Индустриалния форум ще се състои на 20.03.2014 г. в 11:00 часа в зала "Тържествена" в сградата на Министерството на отбраната на адрес ул. "Дякон Игнатий" 3. Програмата ще включва дискусии по следните въпроси:

  • отчет за дейността на Индустриалния форум;
  • приоритети в изграждането на отбранителни способности за нуждите на видовете Въоръжени сили и повишаване на взаимодействието с отбранителната индустрия;
  • запознаване с решенията на Европейския съвет от срещата на високо ниво през декември 2013 г. и последващите действия на Европейската комисия (ЕК) и Европейската агенция по отбрана по отношение прилагането на съобщението на ЕК „За по-конкурентоспособен и по-ефективен сектор на отбраната и сигурността”.