-A +A

Представители на агенции на НАТО и ЕС пристигат в София за участие в Индустриалния форум

Индустриален ден и заседание на Индустриалния форум ще се проведат в София на 9 и 10 октомври 2014 г. За участие във форума, в България пристигат представители на Европейската агенция по отбрана (EDA), Агенцията на НАТО по комуникации и информация (NCIA) и Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA). Целта на форума е - да се задълбочи взаимодействието с компетентните агенции на НАТО и ЕС, разширяване на партньорските отношения и диалог на държавните институции с индустрията и научноизследователската общност с интереси в отбраната и сигурността. На заседанието ще бъдат представени Визия 2020 „България в НАТО и Европейската отбрана“ и Национална програма „България в НАТО и ЕС 2020“. Сред темите, които ще бъдат обсъждани, са още - как се участва в проекти на НАТО и ЕС, какви са възможностите на българската отбранителна индустрия, какво показва опитът до момента и др.

Справка за Европейската агенция по отбрана, Агенцията на НАТО по комуникации и информация и Агенцията на НАТО за поддръжка

ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОТБРАНА (EDA) е основана през 2004 г. като междуправителствена организация, подчинена на Европейския съвет. В нея членуват 27 държави (всички страни-членки на ЕС, с изключение на Дания). Основната мисия на агенцията е да поддържа Европейския съвет в усилията му за подобряване на европейските отбранителни способности и възможностите за реакция при кризи. Агенцията е ключов участник в развитието на способностите, необходими за подкрепа на Общата политика за сигурност и отбрана на съюза.
Основните задачи на Европейската агенция по отбрана са:
• Развитие на отбранителните способности;
• Подпомагане на научноизследователската дейност;
• Подпомагане на сътрудничеството в областта на въоръжението;
• Създаване на конкурентен европейски пазар за военно оборудване и подпомагане на европейската отбранително-технологична индустриална база.
Агенцията подпомага държавите-членки в усилията им да усъвършенстват отбранителните си способности чрез изпълнение на съвместни проекти и програми. EDA служи като катализатор при стартиране на нови инициативи и въвеждане на общи решения за подобряване на отбранителните способности на страните-членки.
От основаването си, Европейската агенция по отбрана и държавите-членки работят съвместно по редица проекти по инициативата „Обединяване и споделяне“ на способности в области като: противодействие на импровизирани взривни устройства; наблюдение на морското пространство; кибернетичната отбрана; презареждане във въздуха и т.н.. Наред с това Агенцията подпомага страните-членки при сътрудничеството им в областта на стандартизацията и сертификацията и работи по инициативи в подкрепа на европейската отбранителна промишленост.
За участие в Индустриалния форум, в София пристига г-н Рини Гоос - заместник-главен изпълнителен директор на Европейската агенция по отбрана
БИОГРАФИЯ
Рини Гоос (Drs. M. (Rini) J.M. Goos) - заместник-главен изпълнителен директор на Европейската агенция по отбрана
Рини Гоос е назначен за заместник-главен изпълнителен директор на Европейската агенция по отбрана на 22 февруари 2013 г.
Преди това той работи като Комисар за военна продукция в Министерството на икономиката на Кралство Холандия. Като такъв, оглавява Комисариата и е отговорен за консолидиране и подобряване на състоянието на холандската отбранителна индустрия. Акценти от дейността му са разработването и прилагането индустриалните политики за участие в съответствие с европейските и националните разпоредби;
От 1997 до 2001 г. Рини Гоос работи като секретар по отбраната и аташе по сътрудничеството в областта на отбраната в Посолството на Кралство Холандия във Вашингтон. Отговаря за разработване и прилагане на двустранни Меморандуми за разбирателство в областта на отбраната между САЩ и Холандия, подпомагане отбранителната индустрия, развитие на двустранни програми за придобиване на оборудване.
От 1993 до 1997 г. Рини Гоос работи в Генералната дирекция за снабдяване на Министерството на отбраната като изпълнителен директор по международните отношения, като се фокусира главно върху европейското сътрудничество. В това си качество той представлява Холандия в различни комисии на ЕС.
Кариерата си като цивилен в Министерството на отбраната на Холандия започва през 1986 г., след като приключва военната си служба с чин лейтенант в Кралските сухопътни войски на Холандия.
Работил е в дирекцията за снабдяване на Сухопътни войски, първо като щабен офицер по логистика, а след това като ръководител на групата за връзка с индустрията.
Рини Гоос е роден в Бреда, Холандия, на 21 декември 1958 г.
Притежава докторска степен от 1985 г.
Говори английски, френски и немски.
Женен е за д-р Мариел де Валк и има двама сина.

АГЕНЦИЯТА НА НАТО ЗА КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ (NCIA)
Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA) е основана през 2012 г. като приемник на Агенцията за консултации, командване и управление на НАТО (NC3A), Агенцията на НАТО за комуникационни и информационни услуги (NCSA) и Агенцията за мениджмънт на системи за въздушно командване и управление (NACMA).
Тя осигурява централно планиране, интегриране, проектиране, инженеринг, техническа поддръжка и контрол върху конфигурациите, свързани с комуникационните и информационни системи на НАТО, и предоставя научни и технически консултации на органите на НАТО и държавите-членки.
Основните задачи на Агенцията на НАТО за комуникации и информация включват:
• Осигуряване и защита на КИС на Алианса;
• Възможности за поддръжка операциите на НАТО по отношение на КИС;
• Осигуряване на критични отбранителни способности като: командване и управление на системите за противоракетна отбрана, системи за въздушно командване и управление, поддръжка на системите на НАТО за разузнаване и наблюдение.
На базата на разработването на двустранни и многонационални проекти, агенцията подпомага НАТО и страните членки при придобиването на способности в областта на C4ISR.
Агенцията осъществява доставки за комуникационните и информационни системи, което повишава възможностите на НАТО да осъществява функциите си по командване и управление.
За участие в Индустриалния форум, в София пристига г-н Коен Гийсбърс, генерален мениджър на Агенцията за комуникации и информация на НАТО (NCIA).

БИОГРАФИЯ
Коен Гийсбърс (Koen Gijsbers), генерален мениджър на Агенцията за комуникации и информация на НАТО (NCIA)
Коен Гийсбърс поема поста на първия генерален мениджър на новосъздадената Агенция на НАТО за комуникации и информация на 1 юли 2012 г.
Преди това той е работил в Министерството на отбраната, където е бил отговорен за координиране на реорганизацията на системата за отбрана на Холандия, целяща да доведе до 15% намаление на бюджета (1 милиард евро).
Преди това Коен Гийсбърс работи като Главен информационен мениджър на Холандските Въоръжени сили, като отговаря за целия спектър от комуникационни услуги и системи, както и за политиката за сигурност на информацията.
През 2006 г. работи като помощник-началник на щаб по командване, контрол, комуникации, компютри и разузнаване (ACOS C4I) на Съюзното командване по трансформацията на НАТО в Норфолк, САЩ.
През 2003 г. поема командването на 11 Въздушнопреносима бригада включваща в състава си пехотни и логистични подразделения, както и щурмови и транспортни хеликоптери. По това време подразделенията на бригадата участват в операции в Ирак, а също така и в състава на Силите за бързо реагиране на НАТО.
Коен Гийсбърс завършва Кралската военна академия през 1980 г. и се присъединява към Корпуса на инженерите. Притежава магистърска степен по военно изкуство и наука на армията на САЩ и военен колеж (ф. Левънуърт, Канзас).
През 2001 г. Коен Гийсбърс е посветен в рицарство в Ордена на Orange Nassau (с мечове), удостоен от Нейно Величество кралица Беатрикс. По време на обучението си Военната академия е обявен за най-добър спортист на 400 метра и 800 м бягане. Участва на Олимпийските игри в Москва (1980), и все още държи холандски рекорд на 4 * 400 метра щафетно бягане.

АГЕНЦИЯТА НА НАТО ЗА ПОДДРЪЖКА (NSPA)
Агенцията на НАТО за поддръжка е основната логистична агенция на Алианса, обединяваща бившите: Агенция на НАТО поддръжка и снабдяване (NAMSA), Агенцията за управление на тръбопроводната система в централна Европа (CEPMA) и Агенцията на НАТО за управление на Въздушния превоз (NAMA). Агенцията работи на принципа "без печалба - без загуба", като дейностите на служителите и се финансират от потребителите на съответните услуги. Седалището й е във Великото херцогство Люксембург (Капелен) и има оперативни центрове във Франция, Унгария и Италия.
Мисията на агенцията е свързана с доставката на ефективни и рентабилни логистични услуги и стоки по заявка на страните-членки на Алианса, структурите на НАТО и партньорските държави, както индивидуално, така и колективно.
Условно, услугите, които предоставя агенцията, могат да се разделят в 3 бизнес сегмента:
• Въздушен превоз;
• Логистични операции;
• Управление на тръбопроводната система в централна Европа.
Агенцията на НАТО за поддръжка играе ключова роля в логистичното осигуряване на текущите операции на НАТО като предлага възможности за интегрирана логистична поддръжка на участващите в операциите държави.
За участие в Индустриалния форум, в София пристига г-н Майк Лайдън, генерален мениджър на Агенцията на НАТО за поддръжка.

БИОГРАФИЯ
Майк Лайдън (Mike Lyden) генерален мениджър на Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA)
Майк Лайдън се пенсионира като Контраадмирал от Военноморските сили на САЩ през октомври 2011 г., след като служи над 32 години в Корпуса за логистична поддръжка на флота на САЩ. Неговата военна кариера достигна връхната си точка с назначаването му за командир на Корпуса.
Майк Лайдън притежава бакалавърска степен по мениджмънт и магистърска степен по бизнес администрация от Харвард.
Заемал е множество плавателни и брегови длъжности като: офицер доставки, USS Valdez (FF 1096); отговорник по доставките, USS Carl Vinson (CVN 70), училището на флота на САЩ по снабдяване и т.н.
Международният му опит включва длъжността „Директор по логистика“ в Европейското командване на САЩ (EUCOM J-4) и Командир на центъра за снабдяване на отбраната в Ричмънд.

БИОГРАФИЯ
Хайнрих Браус - заместник-генерален секретар на НАТО по отбранителна политика и планиране
Хайнрих Браус е назначен за заместник-генерален секретар на НАТО по отбранителна политика и планиране на 4 октомври 2013 г.
Преди това той работи във Военния секретариат на ЕС (EUMS) като помощник-началник щаб по операции и учения и като директор на гражданско-военно звено и на Центъра по операции на ЕС.
През 2001 г. Хайнрих Браус поема командването на бронирана бригада в Потсдам, Германия. Участва в операции в Босна и Херцеговина, където служи като началник-щаб на щаба на SFOR. Други позиции, заемани от него, са началник -щаб на механизирана пехотна бригада и командир на артилерийски батальон.
Придобива международен опит като служител в щаба на военния представител на Германия във Военния комитет на НАТО и ЕС/ЗЕС в Брюксел, където отговорностите му обхващат стратегията и разширяването на НАТО, както и планирането на силите. Служи и като началник на департамент в офиса по планиране на отбраната към бившия министър на отбраната на Германия Фолкер Рюе в Бон, Германия.
Хайнрих Браус има звание генерал-лейтенант във въоръжените сили на Германия.
Той е женен и има 3 сина.