-A +A

Помощник-генералният секретар на НАТО Хайнрих Браус и представители на агенции на НАТО и ЕС пристигат в София за участие в Индустриалния форум

Индустриален ден и заседание на Индустриалния форум ще се проведат в София на 9 и 10 октомври 2014 г. За участие във форума в България пристигат помощник-генералният секретар на НАТО по отбранителна политика и планиране Хайнрих Браус, представители на Европейската агенция по отбрана (EDA), Агенцията на НАТО по комуникации и информация (NCIA) и Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA). Целта на форума е да се задълбочи взаимодействието с компетентните агенции на НАТО и ЕС, разширяване на партньорските отношения и диалог на държавните институции с индустрията и научноизследователската общност с интереси в отбраната и сигурността. На заседанието ще бъде представена Националната програма „България в НАТО и Европейската отбрана 2020“. Сред темите, които ще бъдат обсъждани, са още как се участва в проекти на НАТО и ЕС, какви са възможностите на българската отбранителна индустрия, какво показва опитът до момента и др.