-A +A

Подготовката на Индустриалния форум бе обсъдена на заседание на Направляващия съвет

На 25 септември в зала „Тържествена“ на Министерството на отбраната се проведе заседание на Направляващия съвет на Индустриалния форум Заседанието бе председателствано от министъра на отбраната Велизар Шаламанов. На него бе направен преглед на подготовката на Индустриалния ден на 9 октомври и заседание на Индустриалния форум на 10 октомври 2014 г., които ще се състоят в резиденция „Бояна“ в столицата.
Насърчаването на активността на българските фирми от отбранителната индустрия за партньорство с агенциите на НАТО и ЕС е сред водещите задачи на Индустриалния ден, каза министърът на отбраната Велизар Шаламанов пред присъстващите. В Индустриалния ден експерти от агенциите на НАТО и ЕС ще запознаят представителите на българската индустрия и научноизследователската общност с бизнес практиките на тези организации и възможностите за участие в ръководени от тях проекти и програми.
На заседанието на Индустриалния форум на 10 октомври ще бъде представена Националната програма „България в НАТО и Европейската отбрана 2020” и ще обсъдени възможностите за изпълнението й с участието, както на националната отбранителна индустрия, така и с помощта на агенциите на НАТО и ЕС. В заседанието ще участват помощник-генералният секретар на НАТО по отбранителната политика и планирането, генералните мениджъри на Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA), Агенцията на НАТО по комуникации и информация (NCIA) и заместник-изпълнителния директор на Европейската агенция по отбрана (EDA).
Във форума се очаква да вземат участие водещи български фирми в областта на отбранителната индустрия. По време на мероприятието ще бъде предоставена възможност на българските фирми да представят своята дейност пред представителите на агенциите на НАТО и ЕС, чрез организирането на информационни щандове (рекламни плакати, брошури и други).