-A +A

Информация за провеждане на Българо-полски форум на тема „Възможности за сътрудничество в отбранителната индустрия“.

На 26 ноември 2014 г. от 10.00 до 17.00 ч. в зала „Тържествена” на Централния военен клуб се проведе Българо-полски форум под надслов „Възможности за сътрудничество в отбранителната индустрия“. Мероприятието беше инициирано и организирано от отдела за промоция на търговията и инвестициите на Посолството на Република Полша в България, заедно с аташето по отбрана на Република Полша в България.
Презентации, изнесени по време на форума, могат да бъдат намерени в раздел „Документи“ на страницата на Индустриалния форум.