-A +A

Информация за международна специализирана изложба в Украйна

В периода 22-25 септември 2015 г. в Киев, Украйна, ще се проведе Дванадесетата международна специализирана изложба „Оръжие и сигурност 2015“. Информация за изложбата може да бъде намерена на следната уеб страница:http://www.iec-expo.com.ua/en/arms-and-security-2015.html.
За заявяване на участие в изложбата, може да се обръщате към организаторите на тел: +380 44 2011163; мобилен: +380 67 46 80 307; e-mail: defence@iec-expo.com.ua.