-A +A

Индустриален форум на НАТО 2023

На 24 и 25 октомври 2023 г. в Стокхолм ще се проведе Индустриален форум на НАТО (NATO-Industry Forum)

Индустриалният форум се организира съвместно от генералния секретар, Съюзното командеване по трансформацията и Управлението за инвестиции в отбраната към Международния секретариат на НАТО. Форумът е мероприятие от стратегически ниво, имащо за цел да подпомага изпълнението на политиките и ангажиментите на Алианса в областта на индустрията. Темата на тазгодишното издание на Индустриалния форум е "Addressing the New Strategic Reality Together". При подготовката на програмата на Форума са отчетени решенията на държавните и правителствени ръководители от Срещата на върха на НАТО във Вилнюс на 11 и 12 юли 2023 г. и по-конкретно тези, свързани с Плана за действие за производство в отбраната (Defence Production Action Plan). Фокусът ще бъде поставен на визията на НАТО за развитие на бъдещите отбранителни способности.      

Целева аудитория на Индустриалния форум на НАТО са представители на индустрията, цивилните и военни структури на НАТО и държавите-членки. Допълнителна информация и регистрация за Форума може да бъде намерена на страницата на мероприятието на следния адрес - https://www.act.nato.int/industryforum. Крайният срок за регистрация е 29 септември 2023 г. или до запълване на капацитета от 600 места. Таксата за участие на представители от индустрията е 300 евро.