-A +A

Международно отбранително-индустриално сътрудничество

 Име и Фамилия, Организация  E-mail
 Цецка Чавдарова (МИЕТ)  ts.chavdarova@mee.government.bg
 Раймонда Янева (МИЕТ)  r.ianeva@mee.government.bg
 Светлин Стефанов (МИЕТ)  sv.stefanov@mee.government.bg
 Валентин Цанков (АКИС)  
 Христо Стрешков (Арсенал АД)  arsenal@arsenal-bg.com
 Димитър Димитров (ИМСТЦХА-БАН)  ddimitrov@ims.bas.bg
 Пенка Вельова (Оптикс АД)  p.velyova@optixco.com
 подп. Елена Чакърова (МО-ДППБ)  elichakarova@mod.bg
 Валентин Пенев (СимСофт ЕООД)  vpenev@simsoftbg.com
 полк. доц. д-р Красимир Калев (МО-НВУ)  kraskalev@abv.bg
 кап. I р. проф. Янцислав Янакиев (МО-ИПИО)  
 кап. I р. проф. Захарин Марков (МО-ИПИО)  
 доц. д-р Наталия Николова (МО-ВВМУ)  natalianik@gmail.com