-A +A

Сдружение "Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)"

http://www.basscom.org/

БАСКОМ е създадена през 2001 г. и е неправителствена организация, състояща се от над 50 водещи компании, разработващи софтуерни продукти и системи, предлагащи разнообразни ИТ решения. Мисията на Асоциацията е да представя конкурентните предимства на фирмите и дългогодишните традиции в разработването на софтуери.