-A +A

Контакти

Телефони, адрес и електронна поща за връзка

полковник Николай Николов

Началник отдел „Развитие на въоръженията”

Дирекция „Отбранителна аквизиция”

Министерство на отбраната на Република България

ул. "Дякон Игнатий" 3, 1000 - София

 тел.  +359 2 92 20 865

факс: +359 2 951 51 69

e-mail: n.v.nikolov@mod.bg


Николай Величков

Държавен експерт в отдел „Развитие на въоръженията”

Дирекция „Инвестиции в отбраната”

Министерство на отбраната на Република България

ул. "Дякон Игнатий" 3, 1000 - София

тел. +359 2 92 20875

факс: +359 2 951 51 69

e-mail: n.velichkov@mod.bg