-A +A

 

На 30 юни и 1 юли 2022 г. Европейската комисия (DG DEFIS)организират Информационен ден и мероприятие за бизнес контакти (Information Day and Networking Event) за Европейския фонд за отбрана (European Defence Fund-EDF)

По време на мероприятието ЕК ще представи темите от процедурите от Работната програма на EDF 2022, условия и изисквания за участие, както и детайли от процеса на подготовка и поддаване на проектни предложения.

В рамките на втория ден ще се предложат възможности за срещи, разговори и установяване на партньорства с потенциални консорциуми в областта на научните-изследвания и развойна дейност за отбраната. Научни организации, фирми и консорциуми ще могат да представят свои идеи и предложения за проекти по EDF.

Потенциалните участници включват:

  • представители на индустрията: големи предприятия, предприятия със средна капитализация и малки и средни предприятия (МСП)
  • университети
  • бизнес асоциации
  • инвеститори
  • организации от публичния сектор
  • международни организации

Срокът за регистрация за участие на място е 23 юни, а за участие чрез видеоконферентна връзка – 27 юни.

За повече информация и регистрация може да бъде направена на страницата на EDF 2022 Information Day and Networking Event.