-A +A

Обновено на 28.04.2020 г.

Copernicus Hackathon Sofia 2020

Copernicus Hackathon Sofia 2020 се организира за втори път в България, под егидата на Министерство на икономиката ОНЛАЙН в периода от 24 април до 08 май 2020 г.

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на Министерство на икономиката:

https://www.mi.government.bg/bg/calendar-news-view/copernicus-hackathon-sofia-2020-se-organizira-za-vtori-pat-v-balgariya-pod-egidata-na-ministerstvo-n-3896-1.html

и на: https://hackathon.rst-tto.com/  

 

 Шеста тръжна процедура на Европейската космическа агенция за България.

 В изпълнение на Плана за европейска кооперираща държава, Министерството на икономиката и Европейската космическа агенция (ЕКА) Ви канят на Информационна сесия във връзка с провеждането на Шестата тръжна процедура на ЕКА за България.

 Сесията ще се проведе на 30 април 2020 г. чрез електронната платформа WebEx.

 Процедурата ще отвори на 15 май 2020 г. и ще затвори на 30 юни 2020 г. Проектните заявления се подават електронно на страницата на ЕКА, след регистрация на сайта EMITS (https://emits.esa.int/).

 Шестата тръжна процедура ще бъде насочена към български фирми или академични и изследователски организации, като предмет на процедурата са следните дейности:

 ·        дейности отнасящи се към летателния сегмент/оборудване;

 ·        научно изследователска и развойна дейност;

 ·        космически приложения;

 ·        подготвителни дейности;

 ·        информационни и образователни дейности.

 Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на Министерство на икономиката.

 Шеста тръжна процедура на Европейската космическа агенция за България:

 https://www.mi.government.bg/bg/calendar-news-view/shestata-trajna-procedura-na-evropeiskata-kosmicheska-agenciya-za-balgariya-3895-1.html.

 

 Обновено на 12.08.2019 г.

Новият проект на Модел на грантово споразумение за процедурата през 2019 г. на Европейската програма за промишлено развитие в отбраната (EDIDP) може да бъде изтеглен от тук.

 

Обновено на 30.07.2019 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения към Европейската комисия по процедурите на Европейската програма за промишлено развитие в отбраната (EDIDP) през 2019 г. е удължен до 20 септември 2019 г. (17.00 часа CET).

Най-често задаваните въпроси и отговори (FAQ) може да се изтеглят от тук.

Предстои Европейската комисия да публикува обновен вариант на Модел на грантово споразумение.

  

Обновено на 07.06.2019 г.

Европейската комисия организира мероприятие за повишаване информираността за предстоящата процедура по Бъдещи революционни технологии в отбраната (Future disruptive defence technologies) - PADR-FDDT-OPEN-03-2019 'Challenging the future', която ще се проведе в рамките на Подготвителното действие за научни изследвания в отбраната (PADR). Срещата ще се проведе на 24.06.2019 г. от 14.30 до 18.00 ч. в Брюксел, Белгия. Протичането на срещата ще може да бъде наблюдавано в реално време по интернет.

В мероприятието могат да участват организации – индустриални, научни, в т.ч. големи компании, МСП, клъстери, асоциации, институти и университети от държавите-членки на ЕС и Норвегия. Срокът за регистрация е 20 юни 2019 г., като изрично трябва да се посочи дали ще се участва на място или ще е необходим достъп през интернет.

Допълнителна информация за информационния ден и регистрация:

https://ec.europa.eu/growth/content/future-disruptive-defence-technologies-information-event_en.

 

Обновено на 22.05.2019 г.

Агенцията на НАТО по комуникация и информация (NATO Communications and Information (NCI) Agency) ще проведе процедура за възлагане на проекти на обща стойност 1.4 млрд. евро. Процедурата ще стартира и протече през следващите 18 месеца – 2019 и 2020 г. Областите за представяне на проекти предложения ще обхващат: Satellite Communications; Cyber Security; Deployable Communications and Information Systems (CIS); Nuclear Command and Control Services; Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Functional Services; Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Допълнителна информация може да бъде намерена на следната страница:

https://www.ncia.nato.int/NewsRoom/Pages/20190520_business_opportunities.aspx.

 

Обновено на 10.05.2019 г.

1.       Указания за кандидатстване по EDIDP - може да се изтеглят от тук.

2.       Модел на грантово споразумение (вариант) - може да се изтегли от тук.

Подробна информация може да бъде намерена и на страницата на Европейската комисия:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=EDIDP.

 

 Обновено на 02.05.2019 г.

1.       Процедурите през 2019 г. по Европейската програма за промишлено развитие в отбраната (EDIDP) с включена информация за темите и условията за кандидатстване могат да бъде намерени на страницата на Funding & Tender Opportunities Portal на Европейската комисия.

2.       Всички документи, свързани с процедурите и темите от Работната програма по Европейската програма за промишлено развитие (EDIDP) за 2019 г., включително Указания и формуляри за кандидатстване, може да се изтеглят от тук.

3.       Процедура за набиране на независими експерти от държавите-членки на ЕС за подпомагане на Европейската комисия при провеждане на процедурите за съфинансиране на проекти в рамките на работната програма за 2019-2020 г на Европейската програма за промишлено развитие в отбраната (EDIDP). Независимите експерти ще осъществяват оценка на проектните предложения и мониторинг на изпълнението на дейностите, по които са отпуснати грантове. Повече информация и регистрация на експертите може да се направи тук.

4.       Европейската комисия организира Информационен ден за Европейската програма за промишлено развитие в отбраната (EDIDP). Мероприятието ще се проведе на 22 май 2019 г. в Брюксел, Белгия. Краен срок за регистрация за участие в 15 май 2019 г.

 

Провеждане на Информационен ден на България по въпросите на Европейскатапрограма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) и Европейския фонд за отбрана (EDF) – 28 март 2019

Програмният комитет по изпълнение на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) прие в края на месец февруари тази година Работната програма по EDIDP. С публикуването на 19.03.2019 г. на Работната програма и обявленията за набиране на проектни предложения от бюджета на EDIDP за 2019 г. е даден и официален старт на изпълнението й.

В тази връзка Министерството на отбраната и Министерството на икономиката съвместно с Европейската комисия, организират в рамките на инициативата Индустриален форум - Информационен ден на България по въпросите на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и Европейския фонд за отбрана. В мероприятието ще вземат участие заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов, представители на Европейската комисия, на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката, на български фирми от отбранителната индустрия и на научно-изследователските организации, които имат интерес от участие в EDIDP. По време на събитието ще бъде направено официално представяне на Работната програма, на проектните категории, които ще бъдат финансирани в периода 2019-2020 г. и на бюджетите по всяка една от тях и ще бъдат дискутирани възможностите за участие на индустрията и научната общност в програмата.

На 19 март 2019 г. Европейската агенция по отбрана, въз основа на споразумение за възлагане от Европейската комисия, откри процедурите за набиране на предложения по Подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната (PADR) за 2019 г. В рамките на мероприятието ще бъде представена и информация за запознаване отблизо с целите, работната програма, проектните категории, процедурите и условията за участие по PADR.

Събитието ще се състои от 10.00 ч. на 28.03.2019 г. в зала №1 на Конгресен център, хотел „Шипка“, бул. „ген. Тотлебен“ 34А, София. 

 

Подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната (Preparatory Action on Defence Research-PADR)

На 19 март 2019 г. Европейската комисия прие Работната програма и бюджета за Подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната (PADR) за 2019 г. Едновременно с това, Европейската агенция по отбрана, въз основа на споразумение за възлагане от Европейската комисия, публикува темите за набиране на проектни предложения за 2019 г. по PADR. Пълното описание на всяка от темите и условията за кандидатстване могат да бъде намерени на страницата на Funding & Tender Opportunities Portal на Европейската комисия.

Бюджетът за PARD за 2019 г. е в размер 25 мил. евро и процедурата предвижда проектни предложения да се подават по 4 (четири) теми - Combined radar, communications, and electronic warfare functions based on European Active Electronically Scanned Arrays for military applications; Challenging the future; Emerging Game-changers; Interoperability standards for military unmanned systems. Финансирането ще бъде под формата на грант.

Във връзка с откриването на процедурата по PADR за 2019 г., Европейската комисия и Европейската агенция по отбрана организират Информационен ден и сесия за подпомагане на сътрудничеството (Information and Brokerage Day), които ще се проведат  на 11 април 2019 г. в Брюксел, Белгия. Информационният ден и сесията за подпомагане на сътрудничеството предоставят уникална възможност на участниците да се запознаят отблизо с целите, работната програма, проектните категории, процедурите и условията за участие по PADR и за достъп и използване на „Funding & Tender Opportunities Portal“. Освен това, ще осигури форум и ще опосредства контактите на компании от отбранителната индустрия, научно-изследователски организации, институти, университети, от Европейския съюз и Норвегия, които имат интерес към участие в консорциуми и сътрудничество в рамките на научно-изследователски проекти в областта на отбраната.

 

Европейска програма за промишлено развитие в отбраната (European Defence Industrial Development Programme-EDIDP)

На 19 март 2019 г. Европейската комисия прие Работната програма за Европейската програма за промишлено развитие в отбраната (European Defence Industrial Development Programme-EDIDP). В рамките на EDIDP Комисията ще съфинансира съвместни проекти на европейската отбранителна индустрия за постигане на следните цели:

· Насърчаване конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната индустрия на Съюза;

· Засилване на сътрудничеството между държавите-членки и предприятията в ЕС, включително малките и средните предприятия (МСП), в разработването на технологии или продукти;

· Насърчаване на по-ефективното използване на резултатите от изследванията в областта на отбраната и развитие на проектите след изследователската фаза за постигане на отбранителни способности.

Програмата ще обхваща двугодишен период (2019-2020) и е с общ бюджет 500 мил. евро. През 2019 г. Комисията ще проведе процедури по 9 (девет) теми, а през 2020 г. за още 12 (дванадесет) теми за набиране и съфинансиране на проектни предложения. Темите са дефинирани по начин, че да са кохерентни с приоритетите за развитие на способности в ЕС и покриват всички домейни – въздушен, сухопътен, морски, кибер и космос. Проектните предложения трябва да са насочени към следните приоритетни области:       

· Enabling operations, protection and mobility of military forces: CBRN threat detections capabilities or counter drone systems;

· Intelligence, secured communication & Cyber: cyber situational awareness and defence, space situational awareness and early warning capabilities, or maritime surveillance capabilities;

· Ability to conduct high-end operations: upgrade or the development of the next generation of ground-based precision strike capabilities, ground combat capabilities, air combat capabilities and future naval systems;

· Innovative defence technologies & SMEs: Artificial Intelligence, Virtual Reality and Cyber technologies.