-A +A

Представителите на българската отбранителна технологична индустриална база (БОТИБ), имащи интерес за участие в тръжни процедури за доставки за Министерството на отбраната на Унгария, имат възможност да достъпват и проследяват съответната информация на интернет страницата на Агенцията за доставки в отбраната (Defence Procurement Agency) - https://www.vbuzrt.hu/ext-beszerzesi-eljarasok/index.

В допълнение на това, всички обяви за обществени поръчки за доставки в Унгария са налични на електронния портал https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek. За достъп до страницата на електронния портал е необходима предварителна регистрация. На същата страница е предоставена и информация за чуждестранни партньори.