-A +A

                                                                      

ИНДУСТРИАЛЕН ФОРУМ - 30 МАЙ 2018 Г.

Уважаеми членове на Индустриалния форум,

От 15.00 часа на 30 май 2018 г. в конгресния център на Международен панаир - Пловдив ще се проведе заседание на Индустриалния форум на тема „Отбранително-индустриално сътрудничество в Европейския съюз – нови възможности за европейската отбранителна индустрия“, организирано в рамките на Тринадесетото издание на международната изложба „Хемус 2018 – Отбрана, антитероризъм и сигурност“.

Основните цели на заседанието са свързани със запознаване на членовете на форума с развитието на Регламента за създаване на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), повишаване на информираността на представителите на българската отбранителна промишленост за възможностите за участие в програмата и насърчаване на диалога между българските и европейски компании, насочен към успешно съвместно партньорство за участие в EDIDP.

Заседанието се организира с партньорството на Асоциацията на аерокосмическата и отбранителна индустрия в Европа (ASD), като се очаква да бъде открито от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната г-н Красимир Каракачанов.

За участие в заседанието на Индустриалния форум са поканени министрите на икономиката и на вътрешните работи на Република България, както и всички настоящи и бъдещи членове на инициативата Индустриален форум.

Очакваме нашата среща в Пловдив!

Концепция за заседанието на Индустриалния форум