-A +A

 

 

Във връзка с публикуването на процедурите за набиране на проектни предложения за финансиране от Европейския фонд за отбрана през 2021 г., Европейската комисия организира Информационен ден на 15 септември 2021 г., който ще бъде последват от двустранни и многостранни консултации (networking sessions) на 16 и 17 септември 2021 г.

 Мероприятието ще предостави възможности за запознаване с контекста, целите, условията и изискванията за участие в Европейския фонд за отбрана, както и да се осъществи контакт с потенциални партньори.  

 Участниците в мероприятието могат да бъдат представители от публични и частни организации с интерес за участие в Европейския фонд за отбрана.

 Допълнителна информация и възможност за регистрация ще бъде публикуван на страницата на мероприятието на адрес - https://ec.europa.eu/defence-industry-space/european-defence-fund-edf-information-day-networking-event_en.