-A +A

Проведено заседание на Индустриалния форум

На 11 декември 2018 г. в Информационния център на Министерството на отбраната се проведе заседание на Индустриалния форум на тема „Участие на български фирми в производство и доставка на обувки за нуждите на Българската армия“. Срещата беше ръководена от директора на дирекция „Отбранителна аквизиция“ г-н Иван Пейков, като в нея взеха участие представители на български фирми за производство и доставка на обувки, представители на Министерството на икономиката, на Съвместното командване на силите, на видовете въоръжени сили и експерти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, водени от директора на института полковник доктор Димитър Кирков.

По време на заседанието бяха разгледани и анализирани резултатите от организираните в Министерството на отбраната обществени поръчки за доставка на обувки, както и причините за недостатъчния интерес на български фирми за участие в тях. Представен беше редът за разработване на техническите спецификации и методиките за установяване на съответствието с изискванията и проверка на качеството на доставяните за Българската армия обувки. В проведената задълбочена дискусия по темата представителите на бизнеса и Министерството на отбраната твърдо се обединиха около изискванията за доставка на съвременни, удобни и преди всичко качествени обувки за българските военнослужещи, както и около необходимостта от предприемане на съвместни действия за засилване на интереса сред българските фирми за участие в организираните от министерството обществени поръчки.

В края на заседанието беше решено експертните разговори да продължат през втората половина на месец януари 2019 г. в сградата на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, където участниците ще могат да бъдат запознати и с възможностите на лицинзираната лаборатория на института за оценка на съответствието и качеството на обувките.