-A +A

                                                                        

Цел: Представяне на напредъка по разработване на работната програма за изпълнение на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) и възможностите за участие на националната и Европейската отбранителна индустрия

Насърчаване на диалога между български и европейски компании за партньорство и участие в EDIDP (match-making)

  

 Резултати 

 от заседание на Индустриалния форум на тема

  „Отбранително-индустриално сътрудничество в Европейския съюз – нови възможности за европейската отбранителна индустрия“

 

 Заседанието беше проведено на 30.05.2018 от 15.00 часа в зала „България“ на Конгресния център на Международния панаир Пловдив, като в неговата работа взеха участие представители от 15 европейски и световни фирми и организации, както и български участници от повече от 40 фирми, научни институти и организации. В президиума на заседанието се включиха заместник-министър председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов, заместник-министъра на вътрешните работи Стефан Балабанов и директора на дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ Иван Пенчев.

 

1.     Откриване

 Заседанието беше открито от директора на дирекция „Отбранителна аквизиция“ на Министерството на отбраната, г-н Иван Пейков, в качеството му на секретар на Индустриалния форум, който подчерта основната цел на организаторите на форума, в лицето на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката, насочена към създаване на условия за максимално използване на възможностите на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната за подпомагане на инвестициите в съвместни научни изследвания и разработване на отбранителни изделия и технологии. Изтъквайки подкрепата при организиране на мероприятието от Асоциацията на аерокосмическата и отбранителна индустрия в Европа (ASD) и Европейската комисия, г-н Пейков изрази надежда, че заседанието ще даде възможност за установяване на контакти между заинтересованите български и други европейски фирми и институти за съвместно участие в проектите от програмата за промишлено развитие в областта на отбраната.

 

2.     Приветствия към Индустриалния форум

 Приветствия към участниците в заседанието бяха изнесени от заместник-министър председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната, г-н Красимир Каракачанов (за да видите приветствието - натиснете тук) и директора на дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, г-н Иван Пенчев (за да видите приветствието - натиснете тук).

 

3.         Представяне на Работната програма за реализиране на EDIDP

 Преди да даде думата на г-н Мачей Зжимански, представител на Генерална дирекция за вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и малки и средни предприятия към Европейската комисия за представяне на основните моменти, свързани с разработването на Работната програма, г-н Пейков информира за постигнатото съгласие с Европейския парламент по предложението на Европейския парламент и Европейския съвет за Регламент за създаване на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, който се очаква да влезе в сила след гласуване в Парламента и Съвета на ЕС. В тази връзка, Европейската комисия е започнала работа по подготовката на Работна програма за  реализирането на Регламента.

 

4.       Представяне на Асоциацията на аерокосмическата и отбранителна индустрия в Европа

 За представяне на Асоциацията на аерокосмическата и отбранителна индустрия в Европа беше дадена думата на г-н Буркард Шмит, директор на асоциацията по въпросите на сигурността и отбраната. В своята презентация, г-н Шмит изтъкна, че съгласно  регламента за участието в проектите по програмата ще е необходимо включването най-малко на три фирми от три европейски държави. Това изискване налага засилване на сътрудничеството между европейските компании.

 

5.       Подписване на меморандума за сътрудничество между участниците в Индустриалния форум

 Водещият на заседанието информира присъстващите за постъпили в секретариата желания за присъединяване към инициативата и подписване на меморандума за сътрудничество от следните организации и фирми:

 -         Министерството на вътрешните работи на Република България

 -         Фирма „Балкантел“

 -         Фирма „Бианор Сървисиз“ ЕООД

 -         Фирма „Марс Армор“ ООД

 -         Фирма „Отбранителни системи и технологии“ ООД

 Г-н Пейков прикани заместник-министър на вътрешните работи и управителите на фирмите да подпишат меморандума за сътрудничеството. 

 

 6.           Представяне на технологичните области в сферата на отбраната

  Г-н Иван Пейков даде думата на г-н Андреа Барбаджелата, представител на фирма „Леонардо“ и на Комитета за изследвания в областта на отбраната към ASD за представяне на идентифицираните технологични области и категории от проекти в Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната. 

 

 7.     Въпроси и отговори

 В тази част на заседанието беше дадена на участниците в заседанието за въпроси по представените презентации, както и въпроси по Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и участието в нея. Водещият подчерта, че дискусията по тези въпроси ще може да бъде продължена и по време на Панел 2 „Европейската програма за развитие на отбранителната индустрия-иновации и индустриално сътрудничество“ на Международната научна конференция, проведена на 31 май 2018. Проведена беше активна дискусия с въпроси както от българските фирми, така също и от чуждестранните гости.

 

8.     Неформални бизнес контакти и първоначални срещи

 Съгласно програмата на заседанието на Индустриалния форум бяха проведени първоначални срещи и контакти като първа стъпка за установяване на първоначален диалог между български и други европейски компании, насочен към успешно съвместно партньорство за участие в EDIDP (match-making). Срещите продължиха и по време на изложбата и съпътстващите я мероприятия.

 

 9.     Обща оценка на проведеното заседание на Индустриалния форум

 Общата оценка за заседанието, изразена от политическото ръководство на Министерството на отбраната, чуждестранните гости и участници и от представителите на българската отбранителна беше изключително положителна. Постигнатият резултат е благодарение на усилията на първо място на началника на отдел „Развитие на въоръженията“ в дирекция „Отбранителна аквизиция“, полковник Николай Николов, той и председател на групата „Приятели на председателството“, натоварена със задачата по съгласуване на регламентаза създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната. Разработената под негово ръководство концепция за провеждането на заседанието, включването на лектори и участници от Европейската комисия и Асоциацията на аерокосмическата и отбранителна индустрия в Европа се оказа в основата на предизвикания интерес в участниците. 

 

На второ място следва да подчертае предварителната техническа работа, извършена от ангажираните представители от Министерството на отбраната и Министерството на икономиката по организиране на заседанието и привличане на достатъчен брой участници от България и чужбина.