-A +A

Контакт

Телефони и адрес за връзка

 

полковник Николай Величков

Отдел „Инвестиционни дейности и индустриално сътрудничество”

Дирекция „Инвестиции в отбраната”

Министерство на отбраната на Република България

 

тел.  (+359) (2) 92 20 865

факс: (+359) (2) 951 51 69

e-mail: n.velichkov@mod.bg


Полковник Стоян Нешев

Отдел „Инвестиционни дейности и индустриално сътрудничество”

Дирекция „Инвестиции в отбраната”

Министерство на отбраната на Република България

тел. 00359 02 92 20871

e-mail: s.neshev@mod.bg